ஆன்மிகம்

தன்னை இகழ்ந்தவனையும் தன் பக்தனாக மாற்றிய சாய் பாபா

ஷீரடியில் வாழ்ந்த ஸ்ரீ சாய் பாபா ஒரு பெரிய ஆன்மீக குரு. அவர் எப்போதும் “சப்கா மாலிக் ஏக்” அதாவது “எல்லோருக்கும் இறைவன் ஒருவனே” என்ற வார்த்தையை வலியுறுத்தினார். அவர் எல்லா மதத்தவரையும் சமமாக நடத்தினார். அவரை வெறுப்போர் யாரையும் அவர் வெறுத்ததில்லை.

ஒருமுறை, ஒரு இளைஞன் பாபாவை வெறுத்தான். அவர் பாபாவை ஒரு போலி என்று நம்பினார். ஒரு நாள், அந்த இளைஞன் பாபாவின் ஆசிரமத்திற்கு வந்தான். அவர் பாபாவை அவமதித்தான். பாபா அவனிடம் கோபப்படவில்லை. மாறாக, அவன் மீது அன்பு காட்டினார்.

பாபா அந்த இளைஞனிடம் சொன்னார், “நீங்கள் என்னை வெறுக்கிறீர்கள், ஆனால் நான் உங்களை வெறுக்கவில்லை. நீங்கள் ஒரு பக்தன். நீங்கள் என்னை உண்மையில் அறிந்தால், நீங்கள் என்னை நேசிப்பீர்கள்.”

அந்த இளைஞன் பாபாவின் வார்த்தைகளை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டான். அவர் பாபாவின் மீது சிந்திக்க ஆரம்பித்தான். ஒரு நாள், அவர் பாபாவின் உண்மையான அன்பை உணர்ந்தான். அவர் பாபாவின் பக்தனானான்.

இந்த சம்பவம் “சப்கா மாலிக் ஏக்” என்ற வார்த்தையின் முக்கியத்துவத்தை காட்டுகிறது. எல்லா மனிதர்களும் ஒருவருக்கொருவர் சமம். அவர்களை அவர்களின் மதம் அல்லது சாதியின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தக் கூடாது. நாம் எல்லாவற்றையும் கடந்து, எல்லா மனிதர்களின் உள்ளேயும் உள்ள இறைவனை பார்க்க வேண்டும்.

ஆன்மீக கருத்து

இந்த சம்பவம் நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஆன்மீக கருத்தை தருகிறது. அது என்னவென்றால், நாம் எல்லாவற்றையும் கடந்து, எல்லா மனிதர்களின் உள்ளேயும் உள்ள இறைவனை பார்க்க வேண்டும். நாம் எல்லோரும் ஒரே கடவுளின் படைப்புகள். எனவே, நாம் எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பும் கருணையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

இந்த கருத்தை நாம் நம் வாழ்க்கையில் பின்பற்ற முயற்சித்தால், உலகில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும்.

Back to top button