விவசாயம்

பெரும்போக நெல் அறுவடை: இழப்பீடு அதிகரிப்பு

பெரும்போக நெல் அறுவடை இழப்பீடு: விவசாய அமைச்சு அறிக்கை

பெரும்போக நெல் அறுவடையின் போது 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை இழப்பீடு அதிகரித்துள்ளதாக விவசாய அமைச்சு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. சில பகுதிகளில் இழப்பீடு 25 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்:

 • பெரும்போக நெல் அறுவடை இழப்பு 10-15%
 • சில பகுதிகளில் இழப்பு 25% வரை
 • இழப்புக்கு காரணங்கள்:
  • காலநிலை மாற்றம்: அதிக வெப்பம், வறட்சி, மழை வெள்ளம்
  • பூச்சி நோய்கள்: கதிர் துளைப்பான், வெண்முசு, இலைப்புள்ளி நோய்
  • அறுவடை இயந்திரங்களின் தட்டுப்பாடு
  • திறமையற்ற அறுவடை முறைகள்

விவசாய அமைச்சு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள்:

 • விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க திட்டம்
 • பூச்சி நோய்களை கட்டுப்படுத்த ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறைகளை ஊக்குவித்தல்
 • அறுவடை இயந்திரங்களை விவசாயிகளுக்கு வழங்குதல்
 • திறமையான அறுவடை முறைகளை விவசாயிகளுக்கு கற்பித்தல்

விவசாயிகளுக்கு வேண்டுகோள்:

 • நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி விளைச்சலை அதிகரிக்க வேண்டும்
 • பருவநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப பயிர்களை சாகுபடி செய்ய வேண்டும்
 • பூச்சி நோய்களை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும்
 • அறுவடை இழப்பை குறைக்க அரசின் திட்டங்களை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்

Back to top button