ஏனையவை

Optical Illusion: வித்தியாசமான எமோஜியை ஐந்து நொடிகளில் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?

ஆப்டிகல் இல்யூஷன் என்பது ஒரு வகையான விளையாட்டு, இந்த விளையாட்டுக்கள் கிரியேட்டிவிட்டி மிக்கவை.

இந்த விளையாட்டை விளையாடும்போது எமது மூளை வேலை செய்கிறது. இதனால் மனக்குழப்பத்தில் உள்ளவர்கள் இந்த விளையாட்டை விளையாடினால் மன குழப்பங்கள் நீங்கி மனம் ஒரு நிலையில் செயற்படும்.

இது ஆய்வின் மூலம் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டதாகும். ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்களை பார்க்கும் போது நமது மூளை அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறது என்பதில் மிகப்பெரிய சவால் நிறைந்துள்ளது.

அவ்வாறு புதிதான ஒரு படத்தை தான் நாங்கள் இந்த பதிவில் பார்க்கப் போகிறோம்.

இன்று ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துள்ள படம் போன் மெசேஜ்களில் நமது நண்பர்களுடன் நாம் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் எமோஜிகள் தான்.

இதில் வித்தியாசமான ஒரு எமோஜி உள்ளது அதை நீங்கள் ஐந்து நொடிகளுக்குள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இந்த படத்தை வைத்து நீங்கள் எவ்வளவு பார்வைத்திறன் கொண்டவர் என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

உங்களுக்கான நேரம் முடிவடையும்முன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.

நாங்கள் கொடுத்த நேரத்திற்குள் நீங்கள் கண்டுபிடித்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறோம். உங்களுக்கு எங்களது பாராட்டுக்கள். உங்களின் பார்வைத்திறன் மற்றும் அறிவாற்றல் மிகவும் தெளிவாக உள்ளது.

இன்னும் கண்டுபிடிக்காமல் சிலர் இருப்பீர்கள், அவர்கள் மீண்டும் முயற்சி செய்யுங்கள். இன்னும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லையா? இப்போது நாங்கள் உங்களின் கண்களுக்கு புலப்படுமாறு அந்த வித்தியாசமான எமோஜியை வட்டமிட்டு காட்டியுள்ளோம் பாருங்கள்.

இப்போது உங்களுக்கு தெரிந்திரக்கும் முதலாவது வரிசையில் ஐந்தாவதாக உள்ள எமோஜிதான் வித்தியாசமான எமோஜி.

இதுபோன்ற பல வித்தியாசமான புதிர்களை நீங்கள் ஆராயும் போது உங்கள் பார்வைத்திறனும் அறிவுத்திறனும் கூர்மையாகும் என்பது ஆய்வு ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டது.

Back to top button