கல்வி

ஐசாக் நியூட்டன்| 3 Best Infromation About Famous Scientist Isac Newton

ஐசாக் நியூட்டன் ஒரு பன்முக அறிஞர்

ஐசக் நியூட்டன் ஒரு பன்முக அறிஞர் ஆவார், அவர் அறிவியல் மற்றும் கணிதத்தின் பல துறைகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளை வழங்கினார். அவரது கண்டுபிடிப்புகள் உலகத்தைப் பற்றிய நமது புரிதலை ஆழமாக பாதித்தது மற்றும் இன்றும் அவை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

ஐசாக் நியூட்டன் : வாழ்க்கை மற்றும் சாதனைகள்:

 • ஐசக் நியூட்டன் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு: டிசம்பர் 25, 1642 – மார்ச் 20, 1727
 • தொழில்கள்: கணிதவியலாளர், இயற்பியலாளர், வானியலாளர், தத்துவஞானி, இரசவாதி, எழுத்தாளர்
 • குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகள்:
  • ஈர்ப்பு விதியை விளக்கிய “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” (இயற்கை தத்துவத்தின் கணித கொள்கைகள்) நூலை எழுதியுள்ளார்.
  • இயக்க விதிகளை உருவாக்கி, பாரம்பரிய விசையியலுக்கு அடித்தளம் அமைத்தார்.
  • வகையீட்டு கணிதத்தை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.
  • முதல் நடைமுறை தெறிப்பு தொலைநோக்கியை உருவாக்கினார்.
  • ஒளியின் நிறக் கோட்பாட்டை உருவாக்கினார்.
  • ஒலியின் வேகத்தை ஆய்வு செய்தார்.
  • அடுக்கு தொடர்களின் கணிதத்தில் பங்களித்தார்.

ஐசக் நியூட்டன் செல்வாக்கு:

 • நியூட்டன் அறிவியல் புரட்சியில் ஒரு முக்கிய நபராக கருதப்படுகிறார்.
 • அவரது கண்டுபிடிப்புகள் அறிவியல், கணிதம் மற்றும் இயந்திரவியல் துறைகளில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது.
 • அவரது இயக்க விதிகள் மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக இயற்பியலாளர்களின் பணிகளுக்கு அடிப்படையாக இருந்தன.
 • நியூட்டன் இதுவரை வாழ்ந்த மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க அறிவியலாளர்களில் ஒருவராக கருதப்படுகிறார்.

ஐசக் நியூட்டன்: இளமை

பிறப்பு மற்றும் குடும்பம்:

ஐசக் நியூட்டன் :ஆரம்ப கல்வி:

 • வூல்ஸ்தோர்பில் உள்ள கிராமப்புற பள்ளியில் ஆரம்ப கல்வியைப் பெற்றார்.
 • 1661ம் ஆண்டு, டிரினிட்டி கல்லூரியில் சேர்ந்தார்.

ஐசக் நியூட்டன் : குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கள்:

 • சிறு வயதிலிருந்தே இயற்கை மற்றும் இயந்திரங்களை ஆராய்வதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்.
 • தனது சொந்த கைகளால் பல பொம்மைகள் மற்றும் இயந்திரங்களை உருவாக்கினார்.
 • டிரினிட்டி கல்லூரியில் சேர்வதற்கு முன், தனது தாயாரின் வீட்டில் தனிமையில் வாழ்ந்த காலத்தில், கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் பற்றிய புத்தகங்களை படிப்பதில் அதிக நேரத்தை செலவிட்டார்.

ஐசக் நியூட்டன் : கல்வி

ஆரம்ப கல்வி:

 • நியூட்டன் கிராந்தாம் கிராமர் பள்ளியில் பயின்றார்.
 • ஆரம்பத்தில் படிப்பில் கவனம் செலுத்தவில்லை என்றாலும், ஒரு சம்பவம் அவருக்குள் தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி, படிப்பில் கவனம் செலுத்த வைத்தது.
 • சிறுவயதிலிருந்தே அறிவியலில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்.
 • 14 வயதில் குடும்ப வறுமையின் காரணமாக பள்ளிப்படிப்பை விட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம்:

 • 1661ல், தனது மாமாவின் உதவியுடன், புகழ்பெற்ற கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள டிரினிட்டி கல்லூரியில் சேர்ந்தார்.
 • அக்கால கல்லூரி கல்வி முறை, அரிஸ்டாட்டிலின் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது.
 • ஆனால் நியூட்டன், டெஸ்கார்ட்டஸ், கலிலியோ, கோப்பர்நிக்கஸ் மற்றும் கெப்ளர் போன்ற நவீன தத்துவவாதிகளின் கருத்துக்களிலும் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார்.
 • 1665ல், ஈருறுப்புத் தேற்றத்தைக் கண்டுபிடித்து, பின்னர் நுண்கணிதம் என அழைக்கப்பட்ட புதிய கணிதக் கோட்பாட்டை உருவாக்கத் தொடங்கினார்.
 • 1665ல் பட்டம் பெற்றார்.

ஐசாக் நியூட்டன் : பெருந்தொற்று மற்றும் அதன் தாக்கம்:

 • 1665ல் ஏற்பட்ட பெருந்தொற்று காரணமாக பல்கலைக்கழகம் மூடப்பட்டது.
 • அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளை வீட்டில் கழித்த நியூட்டன், நுண்கணிதம், ஒளியியல் மற்றும் ஈர்ப்பு பற்றிய ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டார்.

முக்கிய சாதனைகள்:

 • 1665ல் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார்.
 • பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், நவீன கணிதத்தின் பல்வேறு அம்சங்களை கண்டுபிடித்தார்.
 • ஈருறுப்புத் தேற்றம், நுண்கணிதம், வளைந்த பொருட்களின் பரப்பளவு மற்றும் கன அளவு கணக்கிடும் முறைகள் போன்றவை இவரது கண்டுபிடிப்புகளில் அடங்கும்.

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள்

இயக்க விதிகள்:

 • புவி மற்றும் விண்வெளி பொருட்களின் இயக்கங்களை விளக்கும் இயற்கை விதிகளை முதன்முதலில் விளக்கியவர் நியூட்டன் ஆவார்.
 • அவரது இயக்க விதிகள் – இயக்க விதி, ஈர்ப்பு விதி மற்றும் செயல் வினை விதி – இயற்பியலின் அடிப்படையாக அமைந்தன.
 • இந்த விதிகள், பூமியில் உள்ள பொருட்களின் இயக்கத்தை மட்டுமல்லாமல், கோள்கள் மற்றும் பிற விண்வெளி பொருட்களின் இயக்கத்தையும் விளக்க முடியும்.

சூரிய மையக் கோட்பாடு:

 • சூரியனை மையமாகக் கொண்ட சூரிய மையக் கோட்பாட்டின் வளர்ச்சியில் நியூட்டன் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.
 • டிகோ பிராக் மற்றும் ஜோஹன்ஸ் கெப்ளர் போன்ற விஞ்ஞானிகளின் பணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சூரிய மையக் கோட்பாட்டை மேலும் வலுப்படுத்தினார்.
 • கோள்களின் இயக்கத்தை விளக்கும் கெப்ளரின் விதிகளுக்கு கணித விளக்கத்தை வழங்கினார்.

வால்வெள்ளிகளின் சுற்றுப்பாதைகள்:

 • வால்வெள்ளிகள் போன்ற விண்பொருட்களின் சுற்றுப்பாதைகள் நீள்வட்ட வடிவத்தில் மட்டுமல்லாமல், பரவளைவு மற்றும் அதிபரவளைவு வடிவங்களிலும் இருக்கலாம் என்று நியூட்டன் வாதிட்டார்.
 • இதன் மூலம், வால்வெள்ளிகளின் இயக்கத்தை விளக்கக்கூடிய ஒரு புதிய கோட்பாட்டை முன்வைத்தார்.

பிற முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள்:

 • நுண்கணிதம் மற்றும் வகையீட்டு கணிதத்தின் வளர்ச்சிக்கு நியூட்டன் பங்களித்தார்.
 • ஒளியின் நிறக் கோட்பாட்டை உருவாக்கினார்.
 • வானியல் தொலைநோக்கியின் வடிவமைப்பில் முன்னேற்றங்களை மேற்கொண்டார்.

முடிவுரை:

 • ஐசக் நியூட்டன் இயற்பியல், கணிதம், வானியல் மற்றும் பிற துறைகளில் பல முக்கிய கண்டுபிடிப்புகளை செய்தார்.
 • அவரது பணிகள் அறிவியல் புரட்சியில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றியது மற்றும் நவீன அறிவியலின் அடித்தளத்தை உருவாக்க உதவியது.
 • நியூட்டனின் கண்டுபிடிப்புகள் இன்றும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன மற்றும் உலகத்தைப் பற்றிய நமது புரிதலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள

எங்களுடைய Android App தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

எங்களுடைய Apple store இல் செயலியை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

மேலும் WhatsApp சேனல் மூலம் தகவல்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button