ஏனையவைகல்வி

தமிழ் இலக்கணம் |தொன்றுதொட்ட தமிழ் இலக்கியத்தின் 2 தலைப்புக்கள்| 2 best topic of Tamil literature

இலக்கணம்

தமிழ் இலக்கணத்தில் வழக்கு:

தமிழ் இலக்கணத்தில் வழக்கு என்பது மக்களின் பேச்சு மற்றும் எழுத்து வழக்கில் சொற்கள் பயன்படுத்தப்படும் முறையைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு மரபு அல்லது பழக்கம் போல, நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய சொற்களை நாம் இன்றளவும் பயன்படுத்தி வருவதை விளக்குகிறது.

தமிழ் இலக்கணத்தின் சில முக்கிய அம்சங்கள்:

 • பேச்சு வழக்கு: மக்கள் தினமும் பேசும் வழக்கில் சொற்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை இது விளக்குகிறது.
 • இலக்கிய வழக்கு: இலக்கியங்கள், கவிதைகள் போன்ற எழுத்து வடிவில் சொற்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை இது விளக்குகிறது.
 • மரபு: நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய சொற்களை இன்றளவும் பயன்படுத்தி வருவதை இது விளக்குகிறது.
 • மாற்றம்: காலப்போக்கில், இலக்கண விதிகளுக்கு மாற்றாக புதிய சொற்கள் பயன்படுத்தப்படலாம். இத்தகைய மாற்றங்களையும் வழக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • பேச்சு வழக்கு: “வாருங்கள்” என்பதை “வாங்கடா” என்று பேச்சு வழக்கில் பயன்படுத்துவது.
 • இலக்கிய வழக்கு: “பூமி” என்பதை “மண்” என்று இலக்கிய வழக்கில் பயன்படுத்துவது.
 • மரபு: “அண்ணன்” என்ற சொல்லை நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்தியது போல நாம் இன்றளவும் பயன்படுத்துவது.
 • மாற்றம்: “சாப்பிடுங்கள்” என்பதற்கு பதிலாக “சாப்பிடு” என்று இன்று பயன்படுத்துவது.

முடிவுரை:

தமிழ் இலக்கணத்தில் வழக்கு என்பது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இது மொழியின் இயக்கத்திற்கும் மாற்றத்திற்கும் இடமளிக்கிறது. வழக்கை புரிந்துகொள்வது மொழியை சரியாக பயன்படுத்தவும், அதன் வளர்ச்சியில் பங்கேற்கவும் உதவுகிறது.

தமிழ் இலக்கணம்: பேச்சு வழக்கு

தமிழ் இலக்கணத்தில் பேச்சு வழக்கு என்பது நாம் வாயால் பேசும் மொழியாகும். இது இலக்கிய நடைக்கு மாறாக, தன்னுடைய சொந்த ஓசை மற்றும் எளிமை கொண்டது. பேச்சு வழக்கில், சொற்கள் சுருக்கமாகி ஒலிக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • போனாங்க (போனார்கள்)
 • பிடிக்கிறாங்க (பிடிக்கிறார்கள்)
 • வளருது (வளர்கிறது)
 • இறங்குறாங்க (இறங்குகிறார்கள்)
 • வாராரு (வருவார்)

பேச்சு வழக்கு, தனிப்பட்ட உறவுகளில், நண்பர்களுடன் பேசும்போது, மற்றும் சாதாரண சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மொழியை எளிமையாக்கி, தகவல்தொடர்பை விரைவுபடுத்துகிறது.

பேச்சு வழக்கில் பல வகைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திற்கும், சமூகத்திற்கும் தனித்துவமான பேச்சு வழக்குகள் இருக்கும்.

பேச்சு வழக்கு எழுத்து வழக்குக்கு இணையானது அல்ல என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எழுத்து வழக்கு இலக்கண விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு, மிகவும் முறையானதாக இருக்கும்.பயன்படுத்தவும், அதன் வளர்ச்சியில் பங்கேற்கவும் உதவுகிறது.


தமிழ் இலக்கணத்தில் எழுத்து வழக்கு

தமிழ் இலக்கணத்தில் எழுத்து வழக்கு என்பது கையால் எழுதும் முறையாகும். இது சரியான இலக்கண நடைமுறைகளை பின்பற்றுவதோடு, சொற்களை முழுமையாக எழுதுவதையும் உள்ளடக்கியது.

சில முக்கிய அம்சங்கள்:

 • இலக்கண நடை: எழுத்து வழக்கில், சொற்களை இலக்கண விதிகளுக்கு ஏற்ப அமைக்க வேண்டும்.
 • முழுமை: எழுத்து வழக்கில், சொற்களை முழுமையாக எழுத வேண்டும்.
 • குறியீடுகள்: எழுத்து வழக்கில், சில குறியீடுகள் (எ.கா., நிறுத்தற்குறிகள்) பயன்படுத்தப்படலாம்.
 • தெளிவு: எழுத்து வழக்கில், எழுத்துகள் தெளிவாகவும், படிக்க எளிதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • சரியான இலக்கண நடை: “அவன் வீட்டிற்கு சென்றான்”
 • முழுமை: “சென்றான்” என்பதை “செய்தான்” என்று எழுதாமல் முழுமையாக எழுதுவது.
 • குறியீடுகள்: “அவன் வீட்டிற்கு சென்றான்.”
 • தெளிவு: எழுத்துகள் தெளிவாகவும், படிக்க எளிதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

முடிவுரை:

எழுத்து வழக்கு என்பது ஒரு முறையான எழுத்து முறையாகும். இது இலக்கண விதிகளை பின்பற்றுவதோடு, சொற்களை முழுமையாக எழுதுவதையும் உள்ளடக்கியது. எழுத்து வழக்கில் எழுதுவது, எண்ணங்களை தெளிவாகவும், துல்லியமாகவும் வெளிப்படுத்த உதவுகிறது.

பேச்சு வழக்கு மற்றும் எழுத்து வழக்கு சொற்களின் எடுத்துக்காட்டுக்கள்
பேச்சு வழக்குஎழுத்து வழக்கு
வாங்கவாருங்கள்
வாவாருங்கள்
எங்கஎங்கே
யாருயார்
எப்பஎப்போது
எதுஎது
அவன்அவன்
அவள்அவள்
அதுஅது
இந்தஇந்த
அந்தஅந்த
இருக்கா/இருக்காங்கஇருக்கிறார்/இருக்கிறாள்/இருக்கிறார்கள்
செய்றேன்செய்கிறேன்
வாங்கிக்கவாங்கிக்கொள்ளுங்கள்
பாருபார்
கேளுகேள்
பண்ணுசெய்
சொல்லுசொல்லுங்கள்
போய்சென்று

புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள

எங்களுடைய Android App தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

எங்களுடைய Apple store இல் செயலியை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

மேலும் WhatsApp சேனல் மூலம் தகவல்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button