இலங்கை

நுவரெலியாவில் மரக்கறிகளின் மொத்த விலை அதிகரிப்பு

நுவரெலியா பொருளாதார மத்திய நிலைய சந்தையில் கரட் மற்றும் மேல் நாட்டு உணவுகளுக்கு சேர்க்கப்படும் மரக்கறிகளின் மொத்த விலையில் உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. நுவரெலியா பொருளாதார மத்திய நிலைய காரியாலயம் இன்று (27.01.2024) காலை வெளியிட்டுள்ள மரக்கறிகள் கொள்வனவு மற்றும், விற்பனை விலை பட்டியலில் இந்த விலை உயர்வு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதனடிப்படையில் சிவப்பு கோவா 3700/= ரூபா, புரக்கோலின் 4000/=ரூபா, பெஸில் இலை 3000/=ரூபா, ஐஸ்பேர்க் 2600/=ரூபாஎன மொத்த விற்பனை விலை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதேநேரத்தில் நுவரெலியாவில் இருந்து வெளி சந்தைகளுக்கு அதிகமாக கொண்டு செல்லப்படும் மரக்கறிகளின் மொத்த விற்பனை விலையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதனடிப்படையில் கோவா 520/= ரூபா, கரட் 1400/=ரூபா, லீக்ஸ் 470/=ரூபா, ராபு 170/=ரூபா, இலை வெட்டா பீட் 420/=ரூபா, இலை வெட்டிய பீட் 520/=ரூபா, உருளை கிழங்கு 320/=ரூபா, சிவப்பு உருளை கிழங்கு 340/=ரூ

Back to top button